Praktijk  Marieke Hoeve

- energetisch werk -


Ons lichaam is meer dan het fysieke, tastbare 'lijf'. We hebben cirkels van energieën om ons heen, ook wel energievelden genoemd. Zo hebben we onder meer een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel energieveld die in steeds ruimere cirkels om ons stoffelijke lichaam aanwezig zijn. Als we ons goed voelen hebben de verschillende velden een juiste verhouding tot elkaar en kent ieder veld zijn eigen plek en functie. Als we ons niet goed voelen is de balans zoek. Of omgekeerd: als de balans zoek is voelen we ons niet goed.


Belangrijk onderdeel van een sessie vormt het maken van een ‘energetisch patroon’. Dit  laat zien hoe jouw energieën  bewegen en daarmee hoe je in het leven staat. Natuurlijk praten we hierover.


Ik zie vaak dat het mentale veld erg 'sterk' is geworden wat ten koste gaat van het emotionele en fysieke veld. Hierdoor wordt 'voelen' moeilijk; een mogelijke oorzaak van overwerktheid of depressie.

Ook is bij veel mensen het emotionele veld te ruim geworden, waardoor er te veel impulsen binnen komen die vermoeidheid veroorzaken.

Verder is het belangrijk om van binnenuit het ‘energetisch torentje’ op te bouwen. Dit zijn bouwstenen die onze basisrechten vertegenwoordigen. Deze opbouw kan de cliënt thuis voort zetten en vormt een onderdeel van een soort van ‘energetische hygiëne’, iets wat bij het leven van alledag dient te horen.


Van nature kan ik deze energieën voelen en beïnvloeden, waardoor er weer een gezond energetisch evenwicht ontstaat wat dient als fundament voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Veel mensen kunnen trouwens deze energieën voelen, maar zijn zich er nog niet van bewust.

In een sessie reik ik de cliënt “gereedschappen” aan om zelf een goed energetisch evenwicht te vinden.